Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4679/UBND-KTTH   Ngày ky´: 27/10/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025  
Tệp đính kèm:
DT16672-1666682326604-39827280.pdf
DT16672-1666682377065-72961569_syson-27-10-2022_15h20p15.doc
DT16672-1666682377065-72961569_syson-27-10-2022_15h20p15(27.10.2022_16h15p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa