Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 721/KH-UBND   Ngày ky´: 24/02/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai xây dựng và thực hiện Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”  
Tệp đính kèm:
DT2549-1645607356915-06219672.docx
DT2549-1645607356915-06219672_converted(24.02.2022_09h15p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc