Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 216/KH-UBND   Ngày ky´: 18/01/2023  
  Trích yếu: V/v Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT777-1673859845382-60122775.doc
DT777-1673859845382-60122775(18.01.2023_15h25p29)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy