Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1028/QĐ-UBND   Ngày ky´: 30/06/2020  
  Trích yếu: V/v bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở nhà, đất của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thuộc Sở Y tế.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1028_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thị Thu Phương