Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3376/UBND-VXNV   Ngày ky´: 03/08/2022  
  Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát, không để dịch Covid-19 bùng phát  
Tệp đính kèm:
DT11883-1659403641601-51227220_nguyendinhtuan-02-08-2022_15h27p17.doc
DT11883-1659403641601-51227220_nguyendinhtuan-02-08-2022_15h27p17(03.08.2022_08h47p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc