Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3795/UBND-VXNV   Ngày ky´: 09/09/2019  
  Trích yếu: V.v phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 169/KH-KHVN ngày 20/8/2019 của Hội Khuyến học Việt Nam.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3795_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh