Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3036/KH-UBND   Ngày ky´: 12/07/2022  
  Trích yếu: V/v Tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch  
Tệp đính kèm:
DT10644-1657525007401-81772483.docx
DT10644-1657525042389-27595242.docx
DT10644-1657525007401-81772483_converted(12.07.2022_07h44p00)_signed.pdf
DE CUONG KEM THEO KH 3036(12.07.2022_07h49p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh