Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1147/KH-UBND   Ngày ky´: 21/03/2022  
  Trích yếu: V/v Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 19/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
Tệp đính kèm:
DT3971-1647824110403-41147829_vominhtam-21-03-2022_08h27p14.doc
DT3971-1647824110403-41147829_vominhtam-21-03-2022_08h27p14_converted(21.03.2022_15h12p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung