Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4759/KH-UBND   Ngày ky´: 01/11/2022  
  Trích yếu: V/v Phối hợp tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2021, định hướng hợp tác đến năm 2025 và những năm tiếp theo  
Tệp đính kèm:
DT16792-1667292800831-88306130.docx
DT16792-1667292800831-88306130_converted(01.11.2022_18h48p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào