Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 360/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/03/2023  
  Trích yếu: V/v Công nhận xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT3911-1679120886445-47747102.doc
DT3911-1679120886445-47747102_converted(20.03.2023_13h28p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung