Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1244/UBND-KTTH   Ngày ky´: 03/04/2023  
  Trích yếu: V/v rà soát, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan về quản lý, sử dụng tài sản công  
Tệp đính kèm:
DT4818-1680345898801-38018632.pdf
DT4818-1680345963724-02604085_nguyenthithanhbinh-01-04-2023_21h07p45.doc
DT4818-1680345963724-02604085_nguyenthithanhbinh-01-04-2023_21h07p45_converted(03.04.2023_10h15p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh