Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 7031/UBND-KTTH   Ngày ky´: 28/12/2021  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác phối hợp trong triển khai các nhiệm vụ được giao  
Tệp đính kèm:
DT21471-1640245113128-55294087.pdf
DT21471-1640245208497-31491414_nnminh-27-12-2021_20h42p45.doc
DT21471-1640245208497-31491414_nnminh-27-12-2021_20h42p45_converted(28.12.2021_08h15p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa