Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 8/VPUB-LCT   Ngày ky´: 18/02/2022  
  Trích yếu: V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 08/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 21/02 đến ngày 25/02/2022)  
Tệp đính kèm:
DT2251-1645093308816-34454993.docx
DT2251-1645093308816-34454993_converted(18.02.2022_07h19p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình