Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 83/2021/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/11/2021  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT19560-1637649624328-15970218.doc
DT19560-1637649624328-15970218_converted(24.11.2021_09h13p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc