Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 27/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 26/05/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT7829-1653473858059-95927797.doc
DT7829-1653473858059-95927797_converted(26.05.2022_10h42p32)_signed.pdf
QUY DINH KEM THEO QD 27(26.05.2022_10h46p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam