Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2286/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 29/06/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP2286_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý