Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5996/UBND-KTTH   Ngày ky´: 02/11/2021  
  Trích yếu: V/v mở lại hoạt động tại Cảng cá Đông Hải bắt đầu từ 19 giờ 00 ngày 02/11/2021.  
Tệp đính kèm:
DT18161-1635816456818-34290149.doc
DT18161-1635816456818-34290149(02.11.2021_17h40p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung