Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 33/UBND-VXNV   Ngày ky´: 07/01/2020  
  Trích yếu: V.v chấn chỉnh và xử lý nghiêm hành vi đánh đập miệt thị học sinh tại một cơ sở dạy kèm.  
Tệp đính kèm:
CVUB33_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh