Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6506/UBND-KTTH   Ngày ky´: 29/11/2021  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT19696-1637824589983-09061068.doc
DT19696-1637824589983-09061068_converted(29.11.2021_08h32p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc