Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3671/UBND-VXNV   Ngày ky´: 13/10/2020  
  Trích yếu: V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3671_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến