Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1233/KH-BTC   Ngày ky´: 03/04/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 31 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2023), 48 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2023) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)  
Tệp đính kèm:
DT4792-1680254380808-86591810.doc
DT4792-1680254380808-86591810_converted(03.04.2023_09h42p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc