Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 521/KH-UBND   Ngày ky´: 16/02/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2070-1676518387776-71389236.doc
DT2070-1676518387776-71389236(16.02.2023_16h10p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến