Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 481/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/04/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6093-1650874300791-35232984.docx
DT6093-1650874300791-35232984_converted(25.04.2022_20h22p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn