Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 987/QĐ-UBND   Ngày ky´: 26/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Mở rộng một số tuyến đường ống hệ thống cấp nước Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 987_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy