Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4823/KH-UBND   Ngày ky´: 07/11/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Triển khai thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT17348-1667546700979-24593018.doc
DT17348-1667546700979-24593018_converted(06.11.2022_22h56p16)_signed.pdf
DT17348-1667535456539-24606220.doc(07.11.2022_08h52p09)_signed.pdf
DT17348-1667535456526-97043109.doc(07.11.2022_08h52p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào