Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 46/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/02/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT1377-1675407610226-31449340_nguyenthithanhbinh-06-02-2023_05h11p37.doc
DT1377-1675407610226-31449340_nguyenthithanhbinh-06-02-2023_05h11p37(06.02.2023_10h25p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa