Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 794/UBND-KTTH   Ngày ky´: 07/03/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT3054-1678068516132-49071822_nguyendinhtuan-06-03-2023_21h51p23.doc
DT3054-1678068516132-49071822_nguyendinhtuan-06-03-2023_21h51p23_converted(07.03.2023_16h36p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung