Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 7037/UBND-TTPVHCC   Ngày ky´: 28/12/2021  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính  
Tệp đính kèm:
DT21673-1640658330992-07130101_vominhtam-28-12-2021_10h02p53.doc
DT21673-1640658330992-07130101_vominhtam-28-12-2021_10h02p53_converted(28.12.2021_14h01p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang