Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1942/KH-UBND   Ngày ky´: 17/05/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023)  
Tệp đính kèm:
DT7397-1684204100589-10036045.doc
DT7397-1684204100589-10036045_converted(17.05.2023_13h36p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý