Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2370/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/12/2021  
  Trích yếu: V/v Bãi bỏ Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT21286-1640054509790-86940664_nguyenthithanhbinh-21-12-2021_17h04p12.docx
DT21286-1640054509790-86940664_nguyenthithanhbinh-21-12-2021_17h04p12_converted(22.12.2021_08h00p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương