Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2704/KH-UBND   Ngày ky´: 22/06/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.  
Tệp đính kèm:
DT9262-1655528442100-18115771.doc
DT9262-1655528442100-18115771_converted(22.06.2022_14h06p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh