Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3412/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 10/09/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Công văn số 4712/BNV-CCHC ngày 09/9/2020 của Bộ Nội vụ.  
Tệp đính kèm:
CVVP3412_signed.pdf
CV dinh chinh thoi gian chon mau dieu tra XHH SIPAS 2020.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh