Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 899/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/03/2020  
  Trích yếu: (HỎA TỐC)_V.v triển khai thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVUB899_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc