Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1566/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/09/2020  
  Trích yếu: V/v thay thế thành viên Ban Soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1566_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc