Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 79/TB-UBND   Ngày ky´: 04/08/2022  
  Trích yếu: Về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022)  
Tệp đính kèm:
DT11976-1659513056822-73947442_nguyendinhtuan-03-08-2022_16h11p01.doc
DT11976-1659513056822-73947442_nguyendinhtuan-03-08-2022_16h11p01(04.08.2022_10h21p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc