Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 48/VPUB-LCT   Ngày ky´: 26/11/2022  
  Trích yếu: LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 48/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2022)  
Tệp đính kèm:
DT18722-1669453037019-24858558.docx
DT18722-1669453037019-24858558(26.11.2022_18h10p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình