Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1498/UBND-VXNV   Ngày ky´: 18/04/2023  
  Trích yếu: V/v hỗ trợ tuyên truyền thông tin tuyển sinh năm 2023.  
Tệp đính kèm:
DT5777-1681717278280-22212062.doc
DT5777-1681717329090-47219794.pdf
DT5777-1681717278280-22212062_converted(17.04.2023_21h47p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh