Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 107/KH-UBND   Ngày ky´: 12/01/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng  
Tệp đính kèm:
DT538-1673342058272-57003604_vominhtam-10-01-2023_17h00p07.docx
DT538-1673342058272-57003604_vominhtam-10-01-2023_17h00p07(12.01.2023_07h09p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy