Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1077/KH-UBND   Ngày ky´: 17/03/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3762-1647485978499-15850293.doc
DT3762-1647485978499-15850293(17.03.2022_16h54p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Mạnh Dũng