Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2184/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/11/2021  
  Trích yếu: Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT19236-1637142375297-92784487.doc
DT19236-1637142375297-92784487_converted(18.11.2021_09h10p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang