Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6707/UBND-VXNV   Ngày ky´: 09/12/2021  
  Trích yếu: V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em  
Tệp đính kèm:
DT20486-1638954815491-59727373_nguyendinhtuan-08-12-2021_19h56p29.doc
DT20486-1638954815491-59727373_nguyendinhtuan-08-12-2021_19h56p29(09.12.2021_10h31p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến