Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1606/UBND-KTTH   Ngày ky´: 19/04/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT5599-1650277121442-84839581_lehuyen-18-04-2022_20h55p38.docx
DT5599-1650277121442-84839581_lehuyen-18-04-2022_20h55p38(19.04.2022_09h08p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín