Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2407/KH-UBND   Ngày ky´: 03/06/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai các giải pháp phấn đấu đạt chỉ tiêu năng lượng và thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển  
Tệp đính kèm:
DT8116-1654161920544-00213392.doc
DT8116-1654161920544-00213392_converted(03.06.2022_07h57p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam