Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2498/CTR-UBND   Ngày ky´: 09/06/2022  
  Trích yếu: V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Tệp đính kèm:
DT8489-1654570468593-39985982_nguyenthithanhbinh-09-06-2022_09h18p10.docx
DT8489-1654570468593-39985982_nguyenthithanhbinh-09-06-2022_09h18p10_converted(09.06.2022_10h17p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình