Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1522/QĐ-UBND   Ngày ky´: 02/11/2022  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản vào mục đích kinh doanh  
Tệp đính kèm:
DT17020-1667206451657-64730361_lehuyen-01-11-2022_20h04p20.doc
DT17020-1667206451657-64730361_lehuyen-01-11-2022_20h04p20(02.11.2022_10h04p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh