Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 52/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/09/2022  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13785-1662366121507-90646897.doc
DT13785-1662366121507-90646897_converted(07.09.2022_10h19p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ