Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 165/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/03/2022  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT3188-1646707111367-58427178.xlsx
DT3188-1646710984859-72309095.doc
DT3188-1646710984859-72309095_converted(08.03.2022_16h11p18)_signed.pdf
DANH MUC KEM THEO(08.03.2022_16h14p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam