Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 78/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/12/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20005-1671268472463-17589164.doc
QDUB 78.2022_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín