Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 35/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 27/06/2023  
  Trích yếu: V.v Bãi bỏ một phần Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covidCOVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT9858-1687681655320-59944027_nguyenthithanhbinh-26-06-2023_08h34p43.doc
DT9858-1687681655320-59944027_nguyenthithanhbinh-26-06-2023_08h34p43_converted(27.06.2023_08h46p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh