Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 90/UBND-VXNV   Ngày ky´: 08/01/2022  
  Trích yếu: V/v kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh  
Tệp đính kèm:
DT287-1641455105611-59343380.doc
DT287-1641455105611-59343380(08.01.2022_20h37p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc